Rękojmia

Drukuj

 

Realizacja reklamacji pomiędzy TOYA-STANMAR Sp. z o.o., a klientem będącym podmiotem gospodarczym regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (Art. 556-576)

REALIZACJA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO:

- dane klienta
- data zakupu
- nr indeksu TOYA (i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
- liczba sztuk towaru
- typ zgłoszenia: RĘKOJMIA/GWARANCJA/NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
- kopię dowodu zakupu

W przypadku urządzeń posiadających kartę gwarancyjną należy dołączyć wypełnioną i podbitą pieczątką punktu sprzedaży kartę gwarancyjną.

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego